Big Ben Bildungsinstitut Wien

Almanca Entegrasyon Kursu A1-B2

Almanca entegrasyon kursu - seviye A1

Odak: konuşma, okuma, yazma, dinleme.

Hedef kitlesi:  önceden almanca bilmeyen kişiler. Tek koşul latin alfabesi bilgisidir.

Ders saati: pazartesi - perşembe veya hafta sonları (zaman: öğleden önce, öğleden sonra veya akşam).

Kurs Hedefleri: ilköğretim dil kullanımı 1

Avusturya'nın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına katılım için oluşturulan ders içeriği. Kurs katilimcilara, Avustriya yaşam durumlarını değerlendirme ve günlük profesyonel ve değer yapılarında yol bulma konusunda destek olur.

Sonunda, öğrenciler belirli ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan tanıdık, günlük ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilirler. Basit kişisel mektuplar, kartpostallar ve e-postalar yazabilirsiniz.

Kursun amacı: Katımcılar,A1 kursunun bitirdikten sonra , belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik , günlük ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmek ve kullanabilmek için yeterli bilgileresahiptir. Basit kişisel mektuplar, kartpostallar ve e-postalar yazmaya hazır.

Gramer: üye ve isimler (belirli / belirsiz yazı), zamirler (kişisel, iyelik), edatlar (datif, suçlayıcı ile), sıfat / iyelik (karşılaştırma, yavaşlama).

Fiil formatları: birleşme şimdiki zamanda, geçmiş zaman „var“ ve „olmak“, cümle yapıları (fiil pozisyonu, soru, emir, bağlaçlar), fiiller ve sıfatlar (yer, zaman), olumsuzlama („hayır“, „hiçbir şey“).

Öğretim materyalleri: Pluspunkt Deutsch Österreich. Avusturya versiyonu Pluspunkt Deutsch. Özellikle Avusturya entegrasyon kursları, standart Almanca dilinin kullanımı, entegrasyona, günlük ve profesyonel yaşama adapte olması amaçlanmıştır. Kendi kendine çalışma ve özgün materyaller için ek öğretim materyalleri.

Almanca entegrasyon kursu - Seviye A2

Odak: konuşma, okuma, yazma, dinleme.

Hedef kitlesi: A2 seviyesine girmek için bir ön koşul, A1 sınavını başarıyla geçmek veya A2 seviyesi için temel kelime bilgisine sahip olmaktır.

Ders saati: pazartesi - perşembe veya hafta sonları (zaman: öğleden önce, öğleden sonra veya akşam).

Öğretim görevi:  A2 düzeyinde dilin temel kullanımı.

A1edinilmiş bilgi ilekatılımcılar Avusturya'daki yaşam durumlarını değerlendirmede ve günlük, profesyonel ve değer koşularda ve durumlarda dil engellerini aşarlar.

Bilgi aktarımı, anlayış ve düşünme ve verilen değerlerin içeriği hakkında yönlendirme bilgisi edinme.

A2 kursunun tamamlanmasının ardından katılımcılar, öngörülebilir içeriğe sahip günlük durumlarla başa çıkmak için temel dil araçlarının kelime bilgisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Ünlü insanlar, günlük aktiviteler hakkında yazmaya ve fikirlerinizi ifade etmeye hazır.

İçerik: iş ve iş arama; ofisler ve yetkililer, devlet ve idare; eğitim, okul, eğitim ve ileri eğitim; aile, biyografi, kimlik, hobiler, arkadaşlar, boş zaman, kulüpler, sosyal bağlantılar; sağlık, sosyal konular; alım-satım, iş, bankacılık ve sigorta, medya; hareketlilik ve ulaşım, turizm; birlikte yaşamak, komşuluk, birlikte yaşamak.

Gramer: genitif içindeki isimler; cümle üyeleri (“bu”, “bazı”, “hepsi”); belirsiz eşyadan sonra sıfat düşüşü, karşılaştırma; sıra sayıları; teklifteki vakalar; zamirler (dönüşlü, bağıl, edat zamirleri).

Fiil formatları: (dönüşlü fiiller, geçmiş, kipli fiiller, konyugasyon II), karmaşık cümleler (“o” ile ikincil cümle, bağıl cümle, bir soru ile dolaylı cümle, “zu” ve “um… zu” ile sonsuz cümle).

Öğretim materyalleri: Pluspunkt Deutsch Österreich. Avusturya versiyonu Pluspunkt Deutsch. Özellikle Avusturya entegrasyon kursları, standart Almanca dilinin kullanımı, entegrasyona, günlük ve profesyonel yaşama adapte olması amaçlanmıştır. Kendi kendine çalışma ve özgün materyaller için ek öğretim materyalleri.

Almanca entegrasyon kursu - Seviye B1

Odak: konuşma, okuma, yazma, dinleme.

Hedef kitlesi: B1 seviyesine girmek için bir ön koşul, A2 sınavını başarıyla geçmek veya B1 seviyesi için temel kelime bilgisine sahip olmak.

Ders saati: pazartesi - perşembe veya hafta sonları (zaman: öğleden önce, öğleden sonra veya akşam).

Öğretim görevi: dilin bağımsız kullanımı 1.

Avusturya'nın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına katılım için oluşturulan ders içeriği. Kurs katilimcilara, Avustriya yaşam durumlarını değerlendirme ve günlük profesyonel ve değer yapılarında yol bulma konusunda destek olur.

Dersin amacı: Dersten sonra öğrenci dilsel ve kültürel olarak günlük yaşama katılabilir, görüşlerini ifade edebilir, kısa bir sunum yapabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir. Tartışmalarda güncel konuları tartışabilir. Kendi ilgi alanından tanıdık konularda karmaşık, tutarlı metinler yazmaya ve kişisel ve yarı resmi mektuplar yazmaya hazır.

İçerik: iş ve iş arama; aile-aile, biyografi, kimlik, hobiler, arkadaşlar, boş zaman, kulüpler, sosyal bağlantılar; sağlık, sosyal konular; alım satım, işletme, bankacılık ve sigorta; medya; hareketlilik ve ulaşım, turizm turizmi; hayat, birlikte yaşama, komşuluk, birlikte yaşamak.

Gramer: kelime uluşmu; zamirler (dönuşlu zamirler, bağıl zamirlerin „ne“,“kim“in genelleştirlmesi; genetli adatlar; ad ve sifat edatlı / ismin-i hali.

Fiil formatları: gelecek; dönuşlu zamirler (vadesi gelmiş,sırasıinda vb.yerine); geçmiş zaman modal filler;modal fillerle pasif; majör / minör madde bileşikleri tanımlama,yerelilik soruları.

Öğretim materyalleri: Pluspunkt Deutsch Österreich. Avusturya versiyonu Pluspunkt Deutsch. Özellikle Avusturya entegrasyon kursları, standart Almanca dilinin kullanımı, entegrasyona, günlük ve profesyonel yaşama adapte olması amaçlanmıştır. Kendi kendine çalışma ve özgün materyaller için ek öğretim materyalleri.

Almanca dil entegrasyon kursu - Seviye B2

Odak: konuşma, okuma, yazma, dinleme.

Hedef kitlesi: B2 seviyesine girmek için bir ön koşul B1 sınavını başarılı bir şekilde geçmek veya B2 seviyesine kelime bilgisine sahip olmaktır.

Ders saati: pazartesi - perşembe veya hafta sonları (zaman: öğleden önce, öğleden sonra veya akşam).

Öğretim görevi: dil B2 seviyesinin bağımsız kullanımı.

Değerler ve yönlendirme bilgisi üzerindeki içeriğin kapsamlı bir şekilde işlenmesi. Avusturya'nın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına katılmaya özel önem verilmektedir.

Öğretim amacı: Özellikle çalışma ve eğitim alanlarında bağımsız, dil becerilerinin kazandırılması.

Katılımcıların kendiliğinden, akıcı bir şekilde iletişim kurma, ifade çeşitliliğini tanıma ve tartışmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli konularda kendilerini açıkça ve doğru ifade etme . kabiliyetliler.Zaten çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler yazmaya, birbirlerine karşı argümanları sunmaya ve savunmaya hazırlilar.

İçerik: insanlar (insanlar, CV), dil (resmi mektuplar, tartışmalar), yerler (resim açıklaması, şehir portreleri), tüketim (kitap incelemesi, şikayet), aşk (diyaloglar, editöre mektup), meslek (başvuru mektubu, telefon), gelecek (radyo oyunu, radyo eleştirisi), medya (gazete / radyo haberleri, bilgisayarlar), sağlık (konuşma becerileri), hareketlilik (istatistik, yaratıcı yazma).

Gramer: fiiller ve sıfatlar; fiil ve sıfatlardan kelime oluşumu; öznel II; ana ve alt cümlelerde / cümle yapısında kelime sırası; çift olumsuzlama; sözcük yapımı; geçmiş hakkında raporlama; bağlaçlar ve edatlar (çünkü yine de, vs.); bir özellik olarak katılımcı I ve katılımcı II; nominalizasyon / sözlü / kelime oluşumu (örnek: iş-işi), pasif cümlelerin aktif olanlara dönüştürülmesi ve tam tersi.

Fiil formalari: konyugasyon II; konyugasyon I-özellik;mastar; pasif;kalicı fillerin öznel kullanımı.

Öğretim materyalleri: edilen bilgi için özel materyaller. Özellikle Avusturya entegrasyon kursları, standart Almanca dilinin kullanımı, entegrasyona, günlük ve profesyonel yaşama adapte olması amaçlanmıştır. Otantik materyaller kadar bağısız öğrenme için ek öğretim materyalleri.

Çevrimiçi uygulama