Big Ben Bildungsinstitut Wien

ÖIF integracijski ispiti A1 - B2

Austrijski fond za integracije nudi četiri formata ispita (A1, A2, B1, B2). Kao službeni dokaz poznavanja njemačkog jezika i za ispunjavanje novog sporazuma o integraciji IV 2017. Sve navedene ispite može te polagati na našem institutu.