Big Ben Bildungsinstitut Wien

Şirketler için Almanca kursları

Dil kursu: Ticari almanca

Hedef grup: B2-C2 dil seviyesine sahip olan ve dil becerilerini ekonomik alanda geliştirmek, profesyonel yazma ve konuşmada özgüven ve ikna yeteneğini geliştirmek isteyen insanlar

İçerik: ekonomi alanında sözlü ve yazılı anlatımda uzmanlaşmak:

  • Konversation: mit Geschäftspartner*innen kommunizieren
  • Telefon görüşmeleri, toplantılar, konferanslar ve tartışmalara katılım
  • Ekonomik terim ve metinleri ve bunların doğru yorumunu anlama
  • Dilbilgisi, imla ve ifade, doğru metin yazma
  • Sunum teknikleri