Big Ben Bildungsinstitut Wien

Intenzivni kurs A1-C2

Intenzivni kurs njemačkog jezika – Nivo A1

Fokus:   govor, čitanje, pisanje, slušanje

Ciljna skupina:  osobe bez prethodnog poznavanja njemačkog jezika. Jedini uvjet je poznavanje latiničnog pisma.

Vrijeme nastave: ponedjeljak – četvrtak ili vikendom (termini: prijepodne, popodne ili navečer)

Nastavni zadatak: osnovno korištenje jezika nivoa A1

Sadržaj predmeta kreiran za učestvovanje u društvenom, gospodarskom i kulturnom životu Austrije. Podržava polaznike u procjeni njihove životne situacije i pronalaženju svog puta u svakodnevnim austrijskim stručnim i vrijednosnim strukturama.

Na kraju polaznici mogu razumjeti i koristiti poznate, svakodnevne izraze i jednostavne rečenice usmjerene na zadovoljavanje specifičnih potreba. Možete pisati jednostavna osobna pisma, razglednice i e-poruke.

Sadržaj: posao i traženje posla; uredi i vlasti; kupovina, hrana i piće, namirnice, novac; obitelj-porodica, identitet, obrazovanje, biografija, hobiji, slobodno vrijeme, interesi; zdravlje i socijalna pitanja; susjedstvo, živjeti zajedno, kućna pravila; mobilnost i transport; vrijeme, dnevna rutina, brojevi; vrijeme i godišnja doba.

Gramatika:  imenice u genitivu; rečenični članovi (“ovaj”, “neki”, “svi”); pridjev deklinacija nakon neodređenog člana, usporedbe; redni brojevi; slučajevi u prijedlogu; zamjenice (refleksivne, relativne, prepozicijske zamjenice).

Oblici glagola: (refleksni glagoli, prošlost, modalni glagoli, konjugacija II), složene rečenice (podređene rečenice sa “onim”, relativne rečenice, indirektne rečenice sa pitanjem, infinitivne rečenice sa “zu” i “um … zu”).

Nastavni materijali:  Pluspunkt Deutsch Österreich. Austrijska verzija Pluspunkt Deutsch. Namjenjen posebno za austrijske integracijske kurseve, upotreba standardnog njemačkog jezika, prilagođen integraciji, svakodnevnom i profesionalnom životu. Dodatni nastavni materijali za samostalno učenje i autentični

Intenzivni kurs njemačkog jezika – Nivo A2

Fokus:   govor, čitanje, pisanje, slušanje

Ciljna skupina:   preduvjet za A2 nivo jeste uspješno položen A1 ispit ili posjedovanje elementarnog vokabulara za A2 nivo.

Vrijeme nastave: ponedjeljak – četvrtak ili vikendom (termini: prijepodne, popodne ili navečer).

Nastavni zadatak: osnovno korištenje jezika A2 nivoa.

Uz stečeno znanje A1, polaznici savladavaju jezičke barijere u procjeni njihove životne situacije u Austriji i pronalaženju svakodnevnih, profesionalnih i vrijednosnih struktura i potreba.

Prenošenje znanja, razumijevanje i promišljanje o sadržaju zadanih vrijednosti i sticanje orijentacijskog znanja.

Po završetku kursa A2 polaznici bi trebali steći dovoljno znanja s vokabularom elementarnih jezičnih sredstava za suočavanje sa svakodnevnim situacijama s predvidljivim sadržajem. Spremni pisati o poznatim ljudima, svakodnevnim aktivnostima, te izraziti svoje mišljenje.

Sadržaj: posao i traženje posla; uredi i vlasti, država i uprava; obrazovanje, škola, usavršavanje i daljnje obrazovanje; obitelj, biografija, identitet, hobiji, prijatelji, slobodno vrijeme, klubovi, socijalni kontakti; zdravlje, socijalna pitanja; kupovina i prodaja, poslovanje, bankarstvo i osiguranje, mediji; mobilnost i promet, turizam; suživot, susjedstvo, živjeti zajedno.

Gramatika imenice u genitivu; rečenični članovi (“ovaj”, “neki”, “svi”); pridjev deklinacija nakon neodređenog člana, usporedbe; redni brojevi; slučajevi u prijedlogu; zamjenice (refleksivne, relativne, prepozicijske zamjenice).

Oblici glagola: (refleksni glagoli, prošlost, modalni glagoli, konjugacija II), složene rečenice (podređene rečenice sa “onim”, relativne rečenice, indirektne rečenice sa pitanjem, infinitivne rečenice sa “zu” i “um … zu”).

Nastavni materijali:  Pluspunkt Deutsch Österreich. Austrijska verzija Pluspunkt Deutsch. Namjenjen posebno za austrijske integracijske kurseve, upotreba standardnog njemačkog jezika, prilagođen integraciji, svakodnevnom i profesionalnom životu. Dodatni nastavni materijali za samostalno učenje i autentični

Intenzivni kurs njemačkog jezika–Nivo B1

Fokus: govor, čitanje, pisanje, slušanje.

Ciljna skupina: preduvjet za B1 nivo, jeste uspješno položen A2 ispit ili posjedovanje elementarnog vokabulara za B1 nivo.

Vrijeme nastave: ponedjeljak – četvrtak ili vikendom (termini: prijepodne, popodne ili navečer).

Nastavni zadatak:   samostalna upotreba jezika 1.

Sadržaj predmeta kreiran za učestvovanje u društvenom, gospodarskom i kulturnom životu Austrije. Podržava polaznike u procjeni njihove životne situacije i pronalaženju svog puta u svakodnevnim austrijskim stručnim i vrijednosnim strukturama.

Nakon kursa polaznik može jezično i kulturološki učestvovati u svakodnevnom životu, izraziti svoje mišljenje, izložiti kratku prezentaciju, te razumjeti i komentirati. Može raspravljati o aktualnim pitanjima u raspravama. Spreman pisati nekomplikovane, koherentne tekstove o poznatim temama iz svog područja interesa, kao i pisati lična i poluformalna pisma.

Sadržaj: posao i traženje posla; porodica-obitelj, biografija, identitet, hobi, prijatelji, slobodno vrijeme, klubovi, socijalni kontakti; zdravlje, socijalna pitanja; kupovina i prodaja, poslovanje, bankarstvo i osiguranje; mediji; mobilnost i transport, turistički turizam; život, suživot, susjedstvo, živjeti zajedno.

Gramatika: tvorba riječi; zamjenice (refleksivne zamjenice, generaliziranje relativnih zamjenica “što”, “tko”); prijedlozi s genitivom; imenice i pridjevi uz prijedložni dodatak dativ/akuzativ.

Oblici glagola: budućnost; refleksivne zamjenice; preterit i perfekt; modalni glagoli; pasiv sa modalnim glagolima; veći / manji spojevi klauzule (umjesto zbog, tijekom, itd.); identifikacija, pitanja o kvalifikaciji.

Nastavni materijali:  Pluspunkt Deutsch Österreich. Austrijska verzija Pluspunkt Deutsch. Namjenjen posebno za austrijske integracijske kurseve, upotreba standardnog njemačkog jezika, prilagođen integraciji, svakodnevnom i profesionalnom životu. Dodatni nastavni materijali za samostalno učenje i autentični

Intenzivni kurs njemačkog jezika–Nivo B2

Fokus: govor, čitanje, pisanje, slušanje.

Ciljna skupina: preduvjet za ulazak u razinu B2 je uspješno položen ispit B1 ili posjedovanje vokabulara za B2 nivo.

Vrijeme nastave: ponedjeljak – četvrtak ili vikendom (termini: prijepodne, popodne ili navečer).

Nastavni zadatak:   samostalna upotreba jezika B2 nivo.

Temeljita obrada sadržaja o vrijednostima i orijentacijskom znanju. Posebna pažnja usmjerena na sudjelovanje u društvenom, ekonomskom i kulturnom životu Austrije.

Cilj nastave: Sticanje neovisnih, jezičkih vještina, posebno u područjima rada i obrazovanja.

Sposobnost da polaznici komuniciraju spontano i tečno, prepoznaju različitost izražavanja, te se jasno izražavaju u širokom rasponu tema, uključujući rasprave. Već spremni pisati jasne, detaljne tekstove o različitim temama, izlagati i braniti argumente jedni protiv drugih.

Sadržaj: ljudi (ljudi, životopis), jezik (službena pisma, rasprave), mjesta (opis slike, portreti grada), potrošnja (pregled knjiga, prigovor), ljubav (dijalozi, pismo uredniku), profesija (pismo prijave, telefon), budućnost (radijska igra, radio kritika), mediji (novinske / radio vijesti, računari), zdravlje (govorne vještine), mobilnost (statistika, kreativno pisanje).

Gramatika:  : glagoli i pridjevi; tvorba riječi od glagola i pridjeva; subjektiv II; redoslijed riječi u glavnim i podređenim rečenicama / strukturi rečenica; dvostruka negacija; tvorba riječi; izvještavanje o prošlosti; veznici i prijedlozi (jer, iako, usprkos tome, itd.); participle I i participle II kao atribut; nominalizacija / verbalizacija / tvorba riječi (primjer: rad-rad), pretvaranje pasivnih rečenica u aktivne i obrnuto.

Oblici glagola: perfekat; konjugacija II; konjugacija I – atribut; infinitiv; pasiv; subjektivna upotreba modalnih glagola.

Nastavni materijali:  Specijalizirani materijali za stečena znanja. Posebno prilagođen za austrijske integracijske tečajeve, upotreba standardnog njemačkog jezika, prilagođenog integraciji, svakodnevnom i profesionalnom životu. Dodatni nastavni materijali za samostalno učenje kao i autentični materijali.

Intenzivni kurs njemačkog jezika - Nivo C1

Fokus: govor, čitanje, pisanje, slušanje.

Ciljna grupa: preduslov pohađanja C1 nivoa je uspješno položen B2 ispit ili ispit za polaganje čime se dokazuje potrebno znanje jezika.

Vrijeme nastave: ponedjeljak – četvrtak ili vikendom (termini: prijepodne, popodne ili navečer).

Nastavni zadatak: Kompetentna upotreba jezika 1.

Polaznici učinkovito i fleksibilno koriste njemački jezik u društvenom i profesionalnom životu, studijama ili na profesionalnoj obuci. Razumjevanje širokog spektra tema, zahtjevnih i dužih tekstova, te shvatanje implicitnih značenja. Izražavanje je tečno i spontano, bez potrebe pojašnjenja riječi. Stečenim znanjem izražava se jasno, strukturirano i detaljno o složenim pitanjima, ali i povezivanju teksta.

Sadržaj: Identitet i osobnost, stambeni i životni prostori, svakodnevne rutine i posao, putovanja, turizam, prijevoz, promet, slobodno vrijeme, zabava, sport, umjetničko stvaralaštvo, međuljudski odnosi, demokracija, pravo, zdravlje, opskrba, učenje, škola, obuka, potrošnja, prehrana, javne usluge, mjesta i regije, jezik, komunikacija i mediji, priroda, klima i okoliš. Rječnik iz biznisa, psihologije, književnosti i društva kao i obrada općeznanstvenih tema.

Gramatika: Ubacivanja; modalne i stupnjeve čestice; zamućenje na kraju i početku riječi; rečenična prozodija; Budućnost I; konjunktiv II u jezičnoj upotrebi; idiomi; Subjektivna upotreba modalnih glagola; Neizravni govor (subjunktiv I, subjunktiv II, pitanja i imperativi, upućivanje na govornike); nestvarne posljedice; Rijetke referentne riječi; koncesivni i restriktivni konektori; Vremenski, konačni, uzročni, uvjetni i koncesivni odnosi; modalne glagolske parafraze; pasivne parafraze; složene tvorbe riječi; participi kao pridjevi; negacija klauzula i pridjeva; Fiksne kombinacije imenica i glagola; varijacije u redu rečenica; prijedlozi sa svim dijelovima govora; participske rečenice; nominalni stil; Rijetki prijedlozi; deklinacija pridjeva u komparativu i superlativu; zamjenica "to"; Odvojivi i neodvojivi glagoli; sufiksi na imenicama i pridjevima; Prijedlozi s genitivom.

Intenzivni kurs njemačkog jezika - Nivo C2

Fokus: govor, čitanje, pisanje, slušanje.

Ciljna grupa: Preduslov pohađanja C2 nivoa je uspješno položen C1 ispit ili položeni test čime se dokazuje potrebna jezična vještina.

Vrijeme nastave: ponedjeljak – četvrtak ili vikendom (termini: prijepodne, popodne ili navečer).

 Nastavni zadatak: Kompetentna upotreba jezika 2.

Praktično i lako razumjevanje pisanog ili govornog teksta. Stečenim znanjem mogu se sumirati i koristiti informacije, obrazloženja i objašnjenja u dosljednom značenju. Izražavanje je spontano, vrlo tečno i precizno čak i u složenijim situacijama.

Sadržaj: Komunikacija i mediji, povijest i sjećanja, osjećaji, laži, snage i slabosti, školski dani, mogućnosti za karijeru i zanimanja, idiomi, dijalekti, tehnički napredak, okoliš i zagađenje, medicina, stanovanje, umjetnost i kreativnost, knjige i književnost, politika.

Gramatika: Vremena glagola; Glagoli s prefiksima koji mogu biti i odvojivi i nerazdvojni; Subjunktiv I; Budućnost; prilozi; glagoli i njihove dopune; imenice u fiksnim kombinacijama; tvorba riječi imenica; participi; supstancijalni pridjevi; relativne rečenice; Pasivni zamjenski oblici; Alternativni oblici pasiva; Deklinacija i usporedba pridjeva; pridjevi i njihove dopune; tvorba riječi pridjeva; nominalni stil; prijedlozi pisanog jezika; Objektivno i subjektivno značenje modalnih glagola; pretvaranje rečenica; pridjevi i sastav; preformuliranje rečenica iz verbalnog stila u imenski stil; konjunktiv I i konjunktiv II; Fiksne kombinacije imenica i glagola.