Big Ben Bildungsinstitut Wien

Kursevi Njemačkog Jezika za Azilante

„Big Ben“ nudi kurseve njemačkog jezika za osobe koje imaju pravo na azil i osobe koje imaju supsidijarnu zaštitu. Budući da je „Big Ben Institut“ certificiran od strane integracijskog austrijskog Fonda (url:www.integrationsfond.at ) kursevi njemačkog jezika dostupni su svim osobama, koji steknu pravo na azil i ukoliko integracijski Fond prihvati zahtjev za besplatni kurs njemačkog jezika.

Ciljna skupina:

  • Tražitelji azila
  • Osobe koje imaju pravo na zaštitu

Razina jezika – „Big Ben“ nudi mogućnost sufinansiranja sljedećih jezičkih nivoa:

  • A1 pismenost
  • A2, B1 i B2

Iznos sufinansiranja:

  • Ukoliko je zahtjev pozitivno riješen, maksimalan iznos sufinansiranja od strane ÖIF-a je 750 eura po nivou kursa

Za prijavu je potrebno:

  • za osobe s pravom azila: prijava azila i važeća iskaznica za konvenciju
  • za osobe koje imaju pravo na supsidijarnu zaštitu: prijava azila i važeće kartice za osobe koje imaju pravo na supsidijarnu zaštitu
  • Prijava
  • Procjena troškova- na licu mjesta izdaje „Big Ben“.

Važna napomena: prijave se moraju podnijeti najmanje tri sedmice prije početka kursa kako bi ÖIF na vrijeme odobrio sufinansiranje.

Sve informacije i dodatna objašnjena dostupna putem telefona, e-mail-a ili na licu mjesta. Radujemo se vašoj posjeti!