Big Ben Bildungsinstitut Wien

Kursevi njemačkog jezika za predškolsku djecu

  • Afirmacija u razvoju govora
  • Podsticaj u komunikaciji kao i povezivanje sa školskom tematikom
  • Podsticaj u 4 vještine (govor, čitanje, pisanje, slušanje)
  • Ohrabrivanje povezanog govora
  • Komunikativne aktivnosti
  • Usvajanje vještina opisivanja
  • Podsticaj u raznim tehnikama koje se primjenjuju u govoru.