Big Ben Bildungsinstitut Wien

Okul öncesi çocuklar için Almanca kursları

  • Konuşma gelişiminde onaylama
  • İletişimin yanı sıra okul konularıyla bağlantı kurma
  • 4 beceriyi teşvik etme (konuşma, okuma, yazma, dinleme)
  • Bağlı konuşmayı teşvik etme
  • İletişim faaliyetleri
  • Tanımlama becerilerinin kazanılması
  • Konuşmada uygulanan çeşitli tekniklerde teşvik etme.